اکثریت مردم هلند با سربازی اجباری موافقند

0
227
dutch marine in the jungle
dutch marine in the jungle

 نتایج یک نظر سنجی که در هلند برگزار شده نشان می دهد که ۶۲ درصد مردم این کشور با برگزاری مجدد خدمت سربازی برای جوانان در این کشور موافقند

بنا بر گزارش روزنامه هلندی آ د. اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنجی ابراز داشته اند که بنظر آنها خدمت اجاری نظام وظیفه راه مناسبی برای این است که جوانان به جامعه خدمت کنند. این نظرسنجی توسط یک موسسه خصوصی بررسی افکار عمومی و به سفارش رهبر حزب سی دی آ هلند برگزار شده است. این حزب تلاش می کند جوانان هلندی را قانع نماید تا بصورت داوطلبانه به ارتش این کشور شامل نیروهای سه گانه هوایی، زمینی و دریایی سلطنتی، تفنگداران دریایی و نیروی پلیس نظامی (ماراشوسه) بپیوندند

بجز حزب یاد شده بقیه احزاب پارلمان هلند مخالف اجباری شدن سربازی در این کشور هستند

خدمت نظام وظیفه از بیست سال پیش تا کنون در هلند اجباری نیست بلکه بصورت حرفه ای به جذب نیرو می پردازد.