اگر بخواهید هلند زندگی کنید چه باید بکنید؟

0
302
SamenLeving
SamenLeving

همیشه مدرک هویت همراه داشته باشید

مدرک هویت اینها است: گذرنامه.

گذرنامه هلندی برای بیگانگان. مدرک هلندی برای بیگانگان (اجازه اقامت). مدرک هویت بیگانگان تا زمانیکه روی درخواست پناهندگی شما تصمیم گرفته بشود.

مدرک هویت را باید همیشه همراه داشته باشید. اما هر کسی اجازه ندارد آن را از شما بخواهد.

چه زمانی باید مدرک هویت را نشان بدهید؟

در خیابان. تنها زمانی که مامور پلیس یا BOA (مامور تعقیب ویژه) آن را از شما بخواهد. در وسایط نقلیه همگانی. اگر مامور قطار، مامور کنترل یا راننده از شما بخواهد. در فروشگاه، بانکها یا ساختمانهای همگانی. اگر نگهبانی از شما بخواهد. در محل کارتان. اگر کارفرما، کنترلچی بازرسی Inspectie SZW یا بازرس اداره مالیات (Belastingdienst) آن را از شما بخواهد. کارفرمای شما همیشه یک روگرفت (فتوکپی) از مدرک هویت شما میگیرد. اگر کسی از شما برگ هویت درخواست کند، شما اجازه دارید هویت او را بپرسید. هرگز مدرک هویت خود را به کسی ندهید.

DigiD (شماره رمز همگانی)

برای بسیاری از امور در هلند به DigiD (شماره رمز همگانی) نیاز دارید. با DigiD (شماره رمز همگانی) میتوانید وارد وبسایت دولتی و بهداری بشوید. با آن میتوانید اظهارنامه مالیاتی بدهید. یارانه اجاره درخواست کنید. با بیمارستان

قرار بگذارید. درخواست بخشش مالیات شهرداری بکنید. تنها اگر شهروند یا ساکن هلند باشید میتوانید DigiD (شماره رمز همگانی) درخواست کنید.

DigiD (شماره رمز همگانی) را اینجا درخواست کنید: digid.nl/aanvragen. برای آن شما به یک BSN (شماره خدمات شهروندی) نیاز دارید. نگاه کنید به به شما یک شماره خدمات شهروندی (BSN) داده میشود.

یافتن خانه

بیشتر کسانی که برای کار به هلند میآیند خانه یا اتاق اجاره میکنند.

از طریق کارفرما یا اداره کاریابی اجاره میکنید

خوب به نوشته با حروف ریز توجه کنید. برای مثال: آیا اجاره از حقوق شما کسر میشود؟ قرار بگذارید که هزینههای اضافی را چه کسی میپردازد. مثل گاز، برق و آب.

 

اجاره از تعاونی مسکن
باید در یک تعاونی مسکن ثبت نام کنید. در وبسایت شهرداری شما اسامی تعاونیهای مسکن در منطقه شهرداری نوشته شده است. آیا خانه وجود دارد؟ در آنصورت به شما خبر داده میشود.
اجاره خانه هرساله افزایش مییابد. یک سیستم قانونی برای این امر وجود دارد. از آن طریق میتوانید میتوانید کنترل کنید که آیا مبلغ اجاره درست
است یا نه. همچنین به اینجا نگاه کنید rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning. یا به شماره دولت زنگ بزنید: ۱۴۰۰ یا ۴۶۵۶۷۶۷-۷۷-۳۱+.
یارانه اجاره
گاهی حق دریافت یارانه اجاره دارید. هرماه مبلغی به شما داده میشود تا بتوانید اجاره را آسانتر پرداخت کنید. یارانه اجاره را از اداره مالیات درخواست کنید. بیشتر در اینجا بخوانید. یارانه ها.
اجاره خصوصی
تعاونی مسکن همیشه خانه آماده در اختیار ندارد. مدت انتظار زیاد طول میکشد؟ میتوانید خصوصی اجاره کنید. اجارۀ آن اغلب بیشتر است. گاهی حق دریافت یارانه اجاره دارید. از افراد خصوصی گاهی‘inclusief’ (با همه چیز) اجاره میکنید. یعنی اغلب هزینه اجاره به اضافه هزینههای انرژی (گاز و برق). همه مخارج دیگر را خودتان باید بپردازید. برای مثال: بیمه و اینترنت.
زندگی همراه با مهاجران کار
در اردوگاه، پارک تعطیلات، هتل یا پانسیون مخصوص مهاجران کار زندگی میکنید؟ در این مورد مقررات خاصی وجود دارد. این مقررات در هر شهرداری متفاوت است. اطلاعات بیشتر را از شهرداری خودتان بپرسید.
نشانی خود را به شهرداری بدهید
به محض پیداکردن خانه، نشانی را به شهرداری بدهید. میخواهید جا به جا بشوید؟ در اینجا اطلاعات بیشتر میخوانید که چه باید بکنید.
خریدن خانه
همچنین میتوانید خانه بخرید. به اندازه کافی پول ندارید؟ در آنصورت باید وام یا رهن بگیرید. مقررات برای این امر سختگیرانه است. به اینجا نگاه کنید rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning. همچنین میتوانید به شماره دولت زنگ بزنید: ۱۴۰۰ یا ۴۶۵۶۷۶۷-۷۷-۳۱+. بهرهای که برای رهن میپردازید را میتوان از مالیات بر درامد کسر کرد.
اگر خانه شخصی داشته باشید باید مالیات بیشتری هم بپردازید. این را مالیات ویژه خانه شخصی مینامند. برای آگاهی بیشتر به شماره اداره مالیات زنگ بزنید: ۰۸۰۰-۰۵۴۳٫ یا نگاه کنید به .belastingdienst.nl/deutsch یا belastingdienst.nl/english

مالیات منطقهای در صورت داشتن خانه شخصی

آیا خانه اجارهای دارید یا شخصی؟ در اینصورت باید همیشه مالیات منطقهای بپردازید.

مالیات فاضلاب مالیات زباله OZB (مالیات بر مسکن) مالیات آب

مالیات منطقهای در هر شهرداری متفاوت است. از شهرداری خودتان بپرسید که چه میزانی باید بپردازید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید