مهمترین نکته های برنامه بودجه هلند در سال ۲۰۱۸

0
188
Budget
Budget

مجله خبری توریستی هلند: دیروز ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ برنامه بودجه جدید هلند به پادشاه، کابینه و پارلمان عرضه شد.

در کشور هلند این برنامه شامل مراسم خاصی است که  طی این مراسم پادشاه و ملکه با کالسکه سلطنتی از قصر محل اقامتشان به Binnenhof محل استقرار پارلمان وکابینه در دنهاخ برده می شوند و شاه یا ملکه هلند بودجه جدید را از وزیر امور مالی دریافت می کند. آنگاه وی مهمترین نکات کشور داری را به اطلاع کابینه می رساند.

برخی از مهمترین موضوع ها در برنامه بودجه جدید به شرح زیر است:

تلاش برای افزایش قدرت خرید خانواده های فقیر، بازنشسته ها و والدین تنها از طریق اختصاص ۱٫۱ میلیارد یورو

اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو به آموزش کودکان خانواده های فقیر (شامل آموزش موسیقی، ورزش و سفر های فرهنگی تفریحی)

افزایش بودجه امنیتی هلند: ۴۵۰ میلیون یورو بیشتر برای پلیس و نیرو های امنیتی شامل مرزبانی، ضد تروریسم و مبارزه با جرائم امنیتی

بخش سلامت و بهداشت

پولی که هر شهروند سالانه موظف به پرداخت است افزایش نمی یابد و ۳۸۵ یورو باقی خواهد ماند eigen risico

تست رایگان سندرم داون (ویژه بانوان باردار) بصورت رایگان در بودجه بهداشت گنجانده شد

افزایش بودجه مراکز پرستاری محلی

 افزایش بودجه حمایت از افراد بیمارروانی وازکار افتاده

بخش دفاعی

بودجه دفاعی هلند ۳۰۰ میلیون یورو افزایش می یابد

کل بودجه دفاعی هلند به ۸٫۷ میلیارد یورو خواهد رسید

آموزش:

افزایش کل بودجه آموزشی

اختصاص ۱۵ میلیون یورو به آموزش کودکان و نوجوانان پناهجو

مسکن

افزایش کمک هزینه مسکن برای همه

صدور مجوز گران تر شدن اجاره خانه در بخش سوشیال