چه زمانی اجازه اقامت پناهجویی در هلند خواهید گرفت؟

0
218
azc drente
azc drente

در قانون اتباع بیگانه هلند نوشته شده که شما برای گرفتن اقامت پناهجویٔی در هلند باید شامل چه شرایطی باشید. اگر یکی از شرایط زیر شامل شما شود می توانید اجازه اقامت پناهجویٔی بگیرید:

– شما دلیل اساسی در کشورتان دارید که برای این موارد تحت تعقیب باشید: نژاد

(اصلیت)، دین (مذهب)، ملیت، اعتقادات سیاسی یا شما جزو طبقه خاص اجتمایٔی باشید. -شما دلیل اساسی برای ترس از حکم مرگ یا اعدام، شکنجه یا موارد غیر انسانی دیگر یا رفتاری که موجب هتک آبروی شما بشود را در کشورتان داشتید.

– شما دلیل اساسی برای ترس دارید که قربانی خشونت تصادفی(اتفاقی) از درگیریهای مسلحانه در کشورتان شوید.

– شوهرتان/همسرتان، شریک زندگیتان، پدر، مادر یا بچه زیرسن تان جدیداً اجازه اقامت پناهجویٔی در هلند گرفته باشد.

سازمان مهاجرین و تابعیت کشور (IND) برایتان قضاوت (تصمیم) می گیرد که آیا شما شامل شرایط اجازه اقامت مهاجرین در این کشور می شوید یا نه.

دقت کنید! اگر شما در مرز هلند تقاضای پناهندگی کردید (در فرودگاه یا بندر)، می توانند از ورودتان در هلند جلوگیری کنند: شما رسماً حق ندارد وارد هلند شوید. در این صورت تقاضای پناهندگی شما به طریق دیگری خواهد بود نه به طریقی که در این بروشور نوشته شده است. برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی در این مرزها بروشور دیگری موجود می باشد.

مطلب از وبسایت اداره مهاجرت هلند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید